Fájlnév Kategória Dátum Leírás
AZ AUTIZMUSRÓL SZERZ... alapismeretek 2016. 04. 06.

Az autizmusról szerzett ismeretink gyarapodása 2007-2010  című kiadvány a Nyolc Pont Projekt keretében,  Michael R. Rutter " Progress in Understanding Autism: 2007–2010" cikke alapján készült. A kiadvány a tudomány haladását tárgyalja klinikai; genetikai és környezeti szempontból illetve a pszichológiai terápiák terén.

Autizmus-specifikus_... foglalkoztatás 2016. 04. 05.

Autizmus-specifikus támogatott  foglalkoztatás című módszertani kézikönvy a Salva Vita Alapítvány, az Autizmus Alapítvány, a Fogd a Kezem Alapítvány és a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. együttműködésével jött létre azzal a céllal, hogy az Autizmus-specifikus Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás elérhetővé és használhatóvá váljon minden olyan szakember számára, aki hatékony és korszerű alternatív munkaerőpiaci szolgáltatást szeretne nyújtani autizmussal élő emberek számára. Kiadó: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (jogutódja az FSZK

Az Autizmus-specifikus Támogatott Foglalkoztatás módszertani film az alábbi linken megtekinthető (készült a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprészéből, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány gondozásában).

Autizmus-specifikus Támogatott foglalkoztatás - módszertani film from FSZK on Vimeo.

 

 

tedtalks.jpg alapismeretek 2016. 04. 05.

Wendy Chung 15 perces video-előadása, melyet a TEDtalks engedélyével teszünk közzé honlapunkon. A videó megtekinthető a TEDtalks youtube csatornáján is itt

(A fájlnév elnevezésű oszlopban csak a "TEDtalks" logója található, a videót az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg.)

 

Segédanyag-a-Fogyaté... abúzus 2016. 04. 05.

A Segédanyag A fogyatékosság és abúzus című útmutatóhoz célja a fogyatékos személyek sérelmére elkövetett fizikai és egyéb módon okozott sérelmek, abúzus, mulasztással megvalósuló sérelemokozások esetén a Magyarországon nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket mutatja be. A kiadványt a Nyolc Pont projekt megbízásából dr Gazsi Adrienn készítette.

Fogyatékosság-és-abú... abúzus 2016. 04. 05.

Fogyatékosság és abúzus – Útmutató szolgáltatók számára c. kiadvány áttekintést nyújt az abúzus fogalmáról, formáiról, bemutatja a ráutaló jeleket és javaslatokat tesz a segítségnyújtás módjaira. Készült a Brit Columbia Szociális Minisztériumának Közösségi Élet Ügynöksége által kiadott tájékoztató anyag alapján.

Kiadványok könyvtára... szakkönyvek 2016. 04. 04.
A Nyolc Pont Projekt és az Autizmus Koordinációs Iroda által megjelentetett szakkönyvek elérhetőségei: a Nyolc Pont Projekt és az Autizmus Koordinációs iroda által kiadott könyveink (U. Frith : Autizmus, rövid bevezetés; M. Waltz: Az autizmus társadalmi és orvosi története; S. Silberman: NeuroTörzsek; D. Hewett, G. Firth, M. Marber, T. Harrison: Intenzív Interakció kézikönyve) kölcsönözhető példányai elérhetőek a dokumentumban felsorolt könyvtárakban, intézményeknél és szervezeteknél.

 

Útmutató autizmus-ba... rendezvény 2016. 04. 02.

Az Útmutató autizmus-barát rendezvények szervezéséhez integráló intézmények számára c. kiadvány két konrét példán keresztül (múzeum-látogatás, illetve farsangi ünnepség) mutatja be, hogy milyen szempontokat szükséges figyelembe venni annak érdekében, hogy az autista gyeremekek, fiatalok számára is élvezetes legyen egy iskolai rendezvény. A kiadvány részletesen kitér az felhasználható eszközök, módszerek ismertetésére, melyek a mellékletben egy konkrét példán keresztül is megtekinthetőek.

A kiadványt - a Nyolc Pont Projekt keretében -  Sajó Eszter, Weibli Mónika és Rajnik Kata készítették, a szerkesztési útómunkát az Autizmus Koordinációs Iroda munkatársai végezték.

Az Útmutató elsősorban integráló csoportban/osztályban dolgozó pedagógusoknak készült, de ajánljuk továbbá minden autizmus ellátás területén működő köznevelési és szociális intézménynek, civil szervezetnek, szülőcsoportoknak; illetve hasznos információkat találhatnak benne mindazok az érintettek, családtagok, érdeklődők, akik a többet szeretnének megtudni az autizmus-barát rendezvényekről. 

Osztálytársak ismere... oktatás 2016. 03. 30.

AZ OSZTÁLYTÁRSAK ISMERETEINEK BŐVÍTÉSE AZ AUTIZMUSRÓL - részlet az Education Children about Autism in an Inclusive Classroom című kiadványból

Hogyan beszélgessünk... szülősegítés 2016. 03. 30.

HOGYAN BESZÉLGESSÜNK A SZÜLŐKKEL? - A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kiadványa

Tanterem, oktatás.pd... oktatás 2016. 03. 30.

TANTEREM, OKTATÁS- AZ AUTISTA GYERMEKEK TÁMOGATÁSA - részlet a National Autistic Society (NAS) információs anyagaiból és módszertani füzeteiből.

Útmutató iskolák szá... oktatás 2016. 03. 30.

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAR ÚTMUTATÓ ISKOLÁK SZÁMÁRA  - részlet a National Autistic Society (NAS) információs anyagaiból és módszertani füzeteiből.

Hogyan hozzuk vissza... oktatás 2016. 03. 30.

A Hogyan hozzuk vissza őket: Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek sikeres integrációja az iskolarendszerbe c. kiadvány olyan iskoláknak és szakembereknek ajánljuk, amelyek/akik autista gyermekek integrált oktatását végzik. A kiadvány a 8 Pont Projekt keretében került lefordításra, a szerkesztési munkákat az Autizmus Koorcinációs Iroda végezte. A kiadvány eredeti nyelven itt tekintető meg Bringing Them Back: Successful Integration into the School System for Children on the Autism Spectrum. Kiadó:  Geneva Centre for Autism; szerzők: Laura Cavanagh és Tricia-Lee Keller.

BIK Felmérés Statisz... tanulmány 2016. 02. 22.

A BIK Bázisintézményi kérdőíves felmérés statisztikai mutatók gyűjteménye a 8 Pont Projekt bázisintézményi alprojektjének részeként készült el. Célja a 27 előzetesen kijelölt bázisintézmény körében az autizmus-specifikus ellátás leírására alkalmas néhány meghatározott számszerű mutató összegyűjtése, és ezek e körben történő összehasonlítása.

BIK Bázisintézményi ... tanulmány 2016. 02. 22.

Jelen felmérés a 8 Pont Projekt keretében folyó bázisintézményi fejlesztéshez csatlakozott. Célja az autizmus-specifikus1 intézményfejlesztés néhány előzetesen meghatározott dimenziója alapján kialakított szempontrendszer szerint a bázisintézményekben az autizmus spektrumzavarral regisztrált kliensekre vonatkozó ellátás leírása volt. A Bázisintézményi kérdőíves felmérés során személyes felkereséssel kérdőíves vizsgálat zajlott 27 bázisintézmény (BI) intézményvezetőjével, illetve ahol volt, ott az autizmus-specifikus ellátásért felelős szakmai vezetővel.

Akciókutatás záróbes... tanulmány 2016. 02. 22.

A tanulmány egy több szinten és helyszínen végzett akciókutatás folyamatát és eredményeit mutatja be, amelyet az autizmussal élők életminőségének javítását célzó projekt, a Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával (TÁMOP 5.4.11-12/1-2012-0001, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.) egyik alprojektjeként bonyolítottunk le. Az egy éven keresztül (2014 februártól 2015 januárig) zajló intézményi akciókutatás során 27, az autizmus ellátás különböző területein tevékenykedő intézmény dolgozói terveztek meg, hajtottak végre és értékeltek az autizmussal élő személyek ellátásának minőségét javító fejlesztéseket. E 27 akciókutatás egységes keretét és közös koordinációját egy úgynevezett projektszintű akciókutatás biztosította, amelynek előkészítése 2013 novemberében kezdődött és befejezése e beszámoló elkészítésével ér véget.

Jó gyakorlatok.pdf jó gyakorlat 2015. 12. 11.

A "Jó gyakorlatok az autizmus-specifikus ellátás területéről" című gyűjtemény a Nyolc Pont projekt intézményfejlesztési folyamatában létrejött jó gyakorlatokat tartalmazza. A leírásokat projekt 37 résztvevő intézmények szakemberei alkották, munkájukat szakértők segítették. A gyűjteményben a gyakorlatában megvalósult, minta értékű folyamatokat mutatjuk be, melyek között a köznevelési, egészségügyi és szociális intézmények jó gyakorlatai egyaránt olvashatóak.

Gyakorlati Útmutató.... publikáció 2015. 12. 09.

Gyakorlati útmutató az autizmus spektrumzavarral élő gyerekek és serdülők felméréséhez és kezeléséhez: A Gyakorlati útmutató  több mint 20 év nemzetközi szakirodalmát áttekintve foglalja össze az autizmus spektrum zavar hátterére, felismerésre és ellátásra vonatkozó, bizonyított tudást, szakmai alapvetéseket. Az Útmutatót elsősorban szakembereknek ajánljuk, de hasznos információkat találhatnak benne mindazok az érintettek, családtagok, érdeklődők, akik a szakterület legújabb eredményeit szeretnék követni.

Családi gyermekvasut... beszámoló 2015. 12. 07.

A 2015 nyarán négy alkalommal megrendezett autizmus-barát Családi gyermekvasutas rendezvényről készült beszámolóban rövid tájékoztatást nyújtunk a programmal kapcsolatos előkészületekről és tapasztalokról.

Alapértékek workshop... szociális ellátás 2015. 12. 02.

Mark Hilley, angol szociológus, érdekérvényesítő és autizmus szakember a segítői szakmákban kulcsfontosságú értékekről, ezek kialakulásáról és egyéni különbségeiről tartott egy-napos workshopjának előadása olvasható ebben a diasorban. Mark az előadások között csoportos feladatokkal mozgatta meg a résztvevők gondolkozását. Olyan kérdéseket, dilemmákat volt lehetőség megvitatni, mint például „milyen az ideális segítő”, „mi alapján formálunk véleményt”, „milyen szerepe van alapértékeinknek a szakmai konfliktusokban”, „hogyan tudja a vezető ezeket a konfliktusokat megfelelően kezelni”, „hogyan alakulhat ki a nem megfelelő segítői attitűdből az abúzus”. A diasor egy-egy oldala nem került lefordításra, mivel a rajta található tartalom nem releváns Magyarországon.

Tévhitek az önálló é... publikáció 2015. 12. 02.

A Tévhitek az önálló életvitelről a European Network on Independent Living civil szervezet kiadványa a közösségi vagy önálló életről, a füzetet fogyatékos személyek írták és szerkesztették.