szakszolgalat_tablaz...

Önértékelési szempontrendszer 2019. 06. 03.

MEGÚJULT ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER
Autizmus-specifikus ellátást biztosító intézmények és szakemberek számára

  • Pedagógiai szakszolgálat: gyógypedagógiai tanácsadás; korai fejlesztés, oktatás és gondozás; fejlesztő nevelés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés; konduktív pedagógiai ellátás; nevelési tanácsadás; iskolapszichológia, óvodapszichológiai ellátás; a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (a pedagógiai szakszolgálatok megyei szakértői bizottságainak szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozó kritériumok a "diagnosztika" táblázatban találhatóak.)