TÁMOP-5.4.11-12/1

Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával

Az TÁMOP-5.4.11-12/1. számú kiemelt projekt 773 676 180 Ft támogatásban részesült, eredeti megvalósítási időszaka 2013. február 1 - 2015. április 30. volt, azonban jóváhagyott szerződésmódosítás keretében először 2015. augusztus 31-ig szóló hosszabbításra került sor, majd a fizikai megvalósítás végső dátuma 2015. október 31-re módosult. A projekt az autizmussal élő emberek életminőségének javítását szolgálta, és nyolc részcélhoz kapcsolódó komplex szakmai tevékenységből épült fel.

A projektgazda szervezetébe integráltan egy közel húszfős team dolgozott a célok eléréséért, hozzájuk atipikus keretben tevékenykedő szakértő munkavállalók csatlakoztak. A szakmai megvalósításban a legintenzívebb projektidőszakban 50-nél több szakember dolgozott munkaviszonyban, és több mint 200 további személy, szervezet működött együtt a projektgazdával. A támogatási összeg felhasználása a projekt céljaira elérte a 99,7%-ot.

A projekt során szakértőink kidolgozták a szakmai ellátási követelményrendszer alapjait 7 különböző szolgáltatási területre vonatkozóan, beépítve 5 horizontális terület szempontrendszerét („Autizmus-specifikus ellátás önértékelési szempontrendszere”). A rendszert 27 bázisintézmény egy éven keresztül akciókutatásba ágyazottan, intézményi gyakorlatfejlesztés keretében tesztelte, ezzel párhuzamosan zajlott további 10 felnőtteket is ellátó intézmény szakmai támogatása. Az egészségügy, az oktatás-nevelés, illetve a szociális ellátás rendszereiben akkreditált 19 különféle szakmai továbbképzésen részt vett és tanúsítványhoz jutott több mint 700 fő, kompetenciafejlesztésben részesült több mint 500 fő. Megrendezésre került 3 szakmai konferencia, 3-500 fős látogatottsággal, ezen alkalmakkal a résztvevők magyar nyelvre fordított szakirodalmi kiadványokat is ingyenesen kézhez kaphattak. Nem akkreditált tudásátadások keretében további közel 1000 szakember jutott magyar nyelvre lefordított és adaptált tananyaghoz, eszközhöz a hozzá tartozó módszertani ismeretekre vonatkozó felkészítéssel együtt. 2500 oldalnyi szakmai anyag, került magyar nyelvre lefordításra, illetve a hazai viszonyokra adaptálásra, elkészült 5 nyomdai kiadású szakkönyv, taneszköz, kötetenként 500-as, illetve 1000-res példányszámban, 60 család, összesen 200 fő vett részt a projekt által szervezett autizmus-barát családi szabadidős programon, egy tucat autista fiatal dolgozott szakértőink támogatásával az „Autiérdek” csoportban. A Szakmai Irányító Testület havonta ülésezett, az érdekvédelmi monitor feladatát az Autisták Országos Szövetsége által delegált képviselő látta el.

 A projektfenntartás időszakában működtetendő Országos Autizmus Koordinációs Központ (OAKK), végleges nevén Autizmus Koordinációs Iroda (AKI) munkaterve elkészült, a projektgazda szervezetébe való illesztése megtörtént. A projekt során létrejött országos autizmus szempontú információs rendszer (OAIR) tartalomfeltöltése, működtetése, valamint a több tucat, a projektben kiképzett szakembert tömörítő szakmai tanácsadó hálózat életben tartása, tematikus szakmai workshopok szervezése is a fenntartási iroda vállalt feladatai közé tartozik.